«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh 3,16

Jeg leste om en observasjon en leder i et bibelselskap hadde gjort på sine reiser i landet sitt. I begynnelsen la hun merke til at områder med kirker virket mindre fattige enn de uten. Hvorfor? Vel når mennesker blir kristne, slutter de med rusmidler, da de ser at det er mulig å leve et bedre liv uten. De får håp om en bedre framtid og som igjen fører til en ny livsstil. Men hvem kan lære dem det, jo, med å lese i Bibelen, som er Guds ord.

Har vi møtt Jesus så vil han aldri slippe eller forlate oss, han er med oss i alle situasjoner, selv om media serverer dårlige nyheter uten stans – du får de servert til frokost, lunsj, middag og kvelds. Lever vi på en slik «diett» så blir du syk før eller senere. Hvilke «kjerringråd» har en så å gi til slik «diett»?

Det beste rådet en kan anbefale mot å se på stadig skiftende nyhetssendinger, er å stille ditt fokus på Guds ord, som er levende og virkekraftig. Guds ord holder oss i form og salmisten anbefaler alle de unge, som vil holde sin sti ren på livets vandring, at de holder seg til Guds ord.

Ingen vet hva som skjer i morgen, men det vet du, at uansett hva som skjer rundt og med oss, så ha vi blikket festet på vårt endelige mål, nemlig Jesus som er i himmelen. Han har lovet å være med oss i gode og onde dager, helt til vi kommer opp dit han er. Jesus kom til Israel og forkynte veien til evig liv for dem. Men da tok de ikke imot ham, men hans kjærlighet til sitt folk er ikke slutt. Han har lovet dem en ny start , de skal bli født på ny på en dag, slik staten Israel ble til på en dag i vår tid, nemlig 14.mai 1948. 70 år er gått allerede og i statsministerens tale 18.4. proklamerte han ut følgende om sitt land Israel :

- «at den jødiske staten er i ferd med å bli en verdensmakt, og dens lys vil overkomme fiendenes mørke. -Vi er i ferd med å gjøre Israel om til en verdensmakt,..»

Hva sier Jeremia 31,8-11:

«Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jordens ytterste ende. Blant dem er det både blinde og halte, både svangre og fødende. Som en stor skare skal de komme tilbake hit. Med gråt skal de komme og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem til rennende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble. For jeg skal være en far for Israel, og Efra’im er min førstefødte. Hør Herrens ord, alle folk! Forkynn det til de fjerne kyster og si: Han som spredte Israel, skal samle det og vokte det, som en hyrde vokter sin flokk. For Herren har forløst Jakob og gjenløst ham av hans hånd som er sterkere enn ham selv.»

God helg!