"Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene.» Jer 16,16

Dagens drypp beskriver hvordan jødene skal vende hjem igjen til sitt eget land. Først sender Gud bud etter mange fiskere, og de skal «fiske» dem. Hele 1900 tallet brukte Herren mennesker til å få jødene til å gjøre aliyah, dvs å vende hjem til Israel. Nylig kom den 20 år gamle  Nessia Lieberman  fra Atlanta, Georgia i USA.  

"Jeg har drømt om å gjøre aliyah siden jeg besøkte Israel i åttende klasse. ," sa den nye borgeren med et hjertelig smil. Hun er barnebarn av tidligere senator og demokratisk kandidat til visepresident Joe Lieberman, og kom til Israel som en ny innvandrer på mandag 26.2.18. "Aliyah - å flytte til Israel - har Nessia planlagt i mange år, det er jo her i Israel hun som jøde egentlig hører hjemme, var hennes ord. Dette er ennå «fiskertiden», men «Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene.»

Konferansen for Europas rabbinere avholdt nylig en protest i Reykjavik og i Brussel mot Islands foreslåtte forbud mot omskjæring av guttebarn. Lovforslaget ble vedtatt i februar av Islands parlament, og loven medfører fengselsstraff for enhver som omskjærer et barn, uansett hvilken religion de har eller ikke har. Flere land har tanker om å gjøre det samme vedtak som Island og dette kan være begynnelsen på «jegertiden» for jødene, da Herrens forskrifter må holdes i hevd for en jøde. Så da er det bare en utvei for jødene, det er å gjøre «aliyah» til Israel. Fengselsstraff er jødene godt kjent med og om de ikke får lov å praktisere sin tro, da vender de hjem, slik som den bortkomne sønnen « da kom han til seg selv».

«Jeg er omskåret på den åttende dag, jeg er av Israels ætt, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, i forhold til loven en fariseer,» «Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus» Fil 3,5 og 8