«Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.» Joh 3,18

Vi lever i en verden som stadig gir oss valg som vi må ta. Dagens drypp gir fakta om troens valg på Jesus, Guds enbårne sønn. Den som tror på ham, vil ikke bli dømt, men den som ikke tror på Jesus er allerede dømt. Hvorfor det? Jo, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Moralske verdinormer er i full oppløsning i vårt land og ellers i Europa, vi har forlatt Herren, kilden med det levende vann, og så har vi hogd oss ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Jfr, Jeremia 2,13.

Oppløsningstendensene rår i alle samfunnslag, det være seg nasjonalt, politiske og også i Guds menighet. Bare tenk over hva vi sa var synd, det er i dag blitt en populær livsstil. Kongens person er hellig, fastslår Grunnloven. Men tirsdag fjerner Stortinget det hellige ved kongen, selv om monarken beholder sin juridiske immunitet.  

Vi kristne, vi som tror på Jesus, må gjøre hans gjerninger som har sendt oss. Så lenge det er dag, for vi vet at når natten kommer, da kan ingen arbeide. Vi kan ikke endre utviklingen i verden fordi alt er forutsagt av Jesus selv. Men vi kan rekke våre hender ut til de som lider og har det ondt. Vi kan gjøre våre investeringer i den himmelske banken.

La oss stå sammen på muren inntil Jesus kommer for å hente sin brud og vi samles alle som venter på Ham i himmelen. 

«Men jeg er som et grønt oljetre i Guds hus. Jeg setter min lit til Guds miskunnhet for evig og alltid. Jeg vil prise deg for evig, fordi du har gjort det. For dine frommes åsyn vil jeg vente på ditt navn, fordi det er godt.» Sal 52,10-11