«Da de som bar arken, kom ned til Jordan, og så snart prestene som bar arken, satte sine føtter i vannet ved elvebredden - Jordan gikk over alle sine bredder gjennom hele skurdtiden - da stanset det vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam, som ligger tett ved Sartan. Og det vannet som rant ned til Ødemarkshavet, det er Salthavet, rant bort, og folket gikk over rett imot Jeriko.» Josva 3:15-16

En broder i Herren sendte en opplevelse med å følge Herrens røst og hva dåpen i Den Hellige Ånd gjør med oss i dag også. Følgende sitat fra broderen:

«For å innta de forskjellige byer og områder i Kanan måtte de igjennom enda en dåp. Det er dåpen i DHÅ. Det skjedde ved å gå gjennom elven Jordan. Da ble de iført den Hellig Ånds salvelse som gjorde de i stand til å erobre Jeriko. Bibelen sier at for å overvinne fiendene, skjer det ikke ved hær eller ved makt, men bare ved DHÅ. Dette ble demonstrert når de erobret Jeriko.

Dette forteller oss troende i dag viktigheten ved å overgi oss til Ånden så Han kan få lede oss. Det skjer ved å bli fylt og døpt i DHÅ. Som forklaring har vi alle Ånden i oss som pant på at vi er født på ny, men der er noe som gjør oss brennende for Jesus og det skjer når Hans Ånd kommer over oss og fyller oss. Denne opplevelsen og erfaringen gjør oss mer istandsatt for tjeneste i Guds rike. Nådegavene blir oss gitt som verktøy for å formidle de gode nyheter fra himmelen i Ånd og krafts bevis. Min venn er du i det landet som Herren har for deg? Gud din far sier, du er mitt kjære barn kom inn til min hvile i løfteslandet, der hvor mine velsignelser er tilgjengelig for deg. Kanskje du har opplevd noe lignede som meg. Jeg møtte åndelig motstand, som Jødene, alle disse (ittene) som de måtte beseire les 2. Mos.3,7-10. Historiene fra Det gamle testamentet er også gitt oss til lærdom for denne tid. Hele Bibelen er forfattet/innblest av DHÅ for oss til oppmuntring, formaning og trøst.»

«De kom dit ned og ba for dem, at de måtte få Den Hellige Ånd.» Agj 8,15

God helg!