«For hvem kunne ete og hvem kunne nyte mer enn jeg? Det menneske som tekkes Gud, gir han visdom og kunnskap og glede. Men synderen gir han den umaken å sanke og samle for å gi det til den som behager Gud. Også dette er tomhet og jag etter vind.» Fork 2,25-26

Aksel Hogganvik gjengir poetisk samme vers slik:

«Vi bør ta oss tid til å leve og unne oss maten vi dyrker! Den lønnen Gud gir oss for strevet skal være vår glede og styrke.

Han fyller vårt sinn og vår tanke med visdom og fred og sin nåde. Men syndere lar han få sanke, så kan de rettferdige få det.»

Et av mine barnebarn var kveldens taler i en av lokale menigheter i byen en søndag og jeg gjengir litt av talen:

«Jeg tror ikke at jeg er den eneste i denne verden som har stilt meg dette spørsmålet. Hva er meninga med at jeg er her? Hvorfor er jeg skapt? Har jeg en hensikt overhodet, og i så fall hva? Har du noen gang stilt deg selv spørsmålet om hvorfor du står opp hver morgen?

Svaret ligger ikke i deg selv. Verden vi lever i presenterer en rekke "grunner" til å stå opp, og leve livet. Vi skal jo ha gode framtidsutsikter, venner, talent osv. Et kjapt søk på internett gir deg hundrevis av forslag til hvordan du kan leve livet ditt best mulig.

Yoga og andre metoder skal gi deg indre fred og tilfredsstillelse. Du skal se inn i deg selv for å finne ut av hvem du egentlig er. Det snakkes om å finne seg selv. Mening. Glede. Fred. Dette vil vi ha. Dette ligger som en lengsel i mennesker. Derfor prøver "kloke" hoder å svare på disse behovene. Komme med løsninger som tilfredsstiller mennesket på dypet. Gi menneskene det som trengs for å komme gjennom livet.

Vi møter det første problemet med det verden kan tilby, ved identitet. Verden forteller oss å se inn i oss selv for å finne oss selv. Kanskje hvis man ser godt nok etter, klarer å stenge omverden ute, kanskje vi da finner noe. Jeg vil fortelle deg noe i dag. Dersom du kun ser inn i deg selv, og evner å stenge alt annet ute, da vil du finne noe stort. Du vil finne noe altoppslukende og enormt. Det du finner vil være bunnløst og grenseløst. Du finner tomhet. Når du ser inn i ditt eget menneske, da finner du tomhet.»

«På den tiden skal de si: Se, der er vår Gud, ham som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse.» Jes 25,9