«Han gikk inn i borgen igjen og sa til Jesus: Hvor er du fra? Men Jesus ga ham ikke noe svar. Pilatus sier da til ham: Svarer du meg ikke? Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri og makt til å korsfeste deg? Jesus svarte: Du hadde ingen makt over meg om det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som overga meg til deg, større synd.» Joh 19,9-11

Når to makter møtes i samme rom og hvor den ene sier at han har makt til å sette den andre part fri. Men da sier mannen fra det himmelske rike til han som var satt til å styre i et angitt jordisk område på jorden:  «Du hadde ingen makt over meg om det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som overga meg til deg, større synd.»

Har du noen gang tenkt over at vi har de samme maktene i funksjon i dag også. Den jordiske makten domineres av mennesker som styrer over angitte områder, det være seg land, stater eller unioner. Verden deles i områder, Afrika, Amerika, Antarktis, Asia, Europa og Oseania.

Har vår himmelske makt noen innflytelse på disse jordiske land og riker? Ja, den har det, selv om alt ser ut som verden går sin vante gang.

I dag skjedde noe som hele verden var obs på, nemlig at en ambassade ble flyttet fra en by i Israel til hovedstaden i landet deres, Jerusalem.

Dette ble ikke godt mottatt av de fleste verdens ledere, de holdt seg unna seremonien.

Rundt 30 land var ifølge israelske medier representert under mandagens ambassadeåpning, men Norge var ikke blant dem.

– I likhet med de fleste europeiske land fant Norge det ikke naturlig å delta. Men hva sier den himmelske makten om hovedstaden i Israel:

 «Men jeg utvalgte Jerusalem til bolig for mitt navn, og jeg utvalgte David til å råde over mitt folk Israel.» 2 Krønikebok 6,6