«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.» Gal 5,1

Jesus har satt meg fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: "Forbannet er hver den som henger på et tre." Gal 3:13b ,

Denne indre friheten jeg har fått ved å tro på Jesus som min frelser og forsoner, gjør meg ekstra glad når jeg tenker på alt jeg har fått av Jesus, et liv i frihet!

  1. mai er vår nasjonale frihetsdag , Norge er i dag er fritt land, som er blitt velsignet stort av Herren vår Gud ved sønnen Jesus Kristus. Denne frihetenkoster oss alt, vi må ikke over trå Guds lover , for da vil vi før eller siden, komme under Guds forbannelse. Vi har ikke alltid hatt denne friheten i vårt land, som vi har i dag, derfor stemmer i med vår fedrelandssalme av Elias Blix:

 Gud signe vårt dyre fedreland,

 og lat det som hagen bløma.

 Lat lysa din fred frå fjell til strand

 og vetter for vårsol røma.

Lat folket som brødre saman bu,

 som kristne det kan seg søma.

 Vårt heimland i mørker lenge låg,

 og vannkunna ljoset gøymde.

 Men, Gud, du i nåde til oss såg,

 din kjærleik oss ikkje gløymde,

 du sende ditt ord til Noregs fjell,

 og ljos over landet strøymde.

"..Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves."  Sal 127,1