«De to løp sammen, men den andre disippelen løp i forveien, fortere enn Peter, og kom først til graven. Han bøyde seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der, og at svetteduken, som hadde vært på hodet hans, ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv.» Joh 20,4-7

Jesus var død og de hadde lagt hans legeme i en grav som ingen hadde vært gravlagt i før. Disiplene til Jesus hadde ikke helt fått det med seg at han hadde sagt at han skulle stå opp fra døden etter 3 dager i graven, men så kom noen av  kvinnene og sa at han var ikke i graven lenger.

Dagens drypp forteller om beskrivelsene de to disiplene hadde ved gravstedet til Jesus. Den ene kom først til grava, kikket inn og så linklærne som han hadde hatt på seg, lå der, men han gikk ikke inn i selve gravstedet. Det gjorde Peter, han gikk inn i gravkammeret og så linklærne hans lå der, Han la også merke til at svetteduken som han hadde vært på hodet hans, ikke lå sammen med linklærne , men den var lagt sammen på et sted for seg selv.

Har Jesus noe å lære oss her? Er du av samme slaget som Jesus, som liker å ha orden rundt og med seg? Eller er du en rotekopp som unnskylder deg med at du har tolv tommeltotter og at det ligger ikke for deg å holde orden. Jeg tror det har noe med våre vaner og holdninger til andre. Noen kan jo nesten «dø» ved kjøleskapet fordi de er ikke vane med å finne seg mat selv, de har alltid blitt servert av andre.

I et ekteskap i dag deler en oppgavene mellom seg, når det gjelder husarbeidet. I tidligere husholdninger der kone og barn var hjemme om dagen og mannen var ute å jobbet til livets opphold, falt det naturlig for kvinnen å ta seg av husarbeidet  og barna. I dag er alt todelt i dagens «tankegang», men ikke alt lar seg omstille til den nye tiden. Paulus sier i Titus 2. 1-6 oppgavene som påhviler mannen og oppgavene som påhviler kvinnen:

«Men tal du slik det sømmer seg for den sunne lære:

Eldre menn skal være edruelige, verdige, sindige, sunne i troen, i kjærligheten, i tålmodigheten.

Likeså skal eldre kvinner i sin ferd opptre slik som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder, heller ikke må de være henfalne til vin, men de må være lærere i det gode, slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn, til å være sindige, rene, huslige, gode, underordnet sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet.

Likeså skal du formane de unge mennene til å være sindige.»

God helg!