«En salme av David.

 • Herren er min hyrde,
 • det mangler meg ingen ting.
 • Han lar meg ligge i grønne enger,
 • han leder meg til hvilens vann.
 • Han fornyer min sjel,
 • han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
 • Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt.
 • For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.
 • Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne.
 • Du salver mitt hode med olje,
 • mitt beger flyter over.
 • Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager,
 • og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.» Sal 23,1-6.

Greier du å lære denne salmen, slik at du kan si den ut med din munn uten å se på skrevet manus. Du får dekket opp alle dine behov i denne salmen, bare legg merke til hver detalj David beskriver.

«Han skal ikke frykte for onde nyheter, hans hjerte er fast, det setter sin lit til Herren.» Sal 112,7