Print
Category: Dagens drypp
Hits: 174

«En salme av David.

Greier du å lære denne salmen, slik at du kan si den ut med din munn uten å se på skrevet manus. Du får dekket opp alle dine behov i denne salmen, bare legg merke til hver detalj David beskriver.

«Han skal ikke frykte for onde nyheter, hans hjerte er fast, det setter sin lit til Herren.» Sal 112,7