Print
Category: Dagens drypp
Hits: 180

Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Luk 16,31.

Jesus forteller her om en rik og en fattig mann, han sier ikke navnet på den rike mannen, men på den fattige mannen oppgir han navnet. Vi vet at Jesus har fortalt mange lignelser, men her står det ikke noe om at dette er lignelse. Jesus forteller om hva som skjer når noen dør. Den rike mannen var kledd i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede.

Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Men så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams fang, sier Jesus, men også den rike døde og ble begravet.

Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, - da fikk han se Abraham langt borte og Lasarus i hans fang. Da ropte den rike og sa: «Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden. Men Abraham sa: «Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lasarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss.»

Da sa den rike mannen: «Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus - for jeg har fem brødre - for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted.» Men Abraham sier til ham: «De har Moses og profetene. La dem høre dem! Men han sa: Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.»

I dag har vi Jesus, slik som jødene på Jesus tid hadde Moses og profetene. Jesus kom til jorden for å fortelle dem om frelsen i hans navn, men folket hos ham tok ikke imot budskapet. Han oppfulgte også den rike mannens ønske, for Jesus døde og stod opp igjen fra døden for å bringe evig liv til alle dem som tar imot ham, de som tror på hans navn.

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Rom 8,1.