«Hjelp oss nå med din høyre hånd og bønnhør oss, for at de du elsker, må bli frelst.» Sal 60,7.

Kong David var i strid med arameerne fra Mesopotamia og med arameerne fra Soba, og Joab , som var på David side ,dro tilbake og slo edomittene i Saltdalen, tolv tusen. David innser midt i denne krigingen følgende:

«Gud, du har forkastet oss, du har slått oss! Du var vred. Å, forny oss igjen! Du har ristet jorden, du har fått den til å revne. Leg dens skade, for den vakler! Du har latt ditt folk se harde ting, du har gitt oss vin å drikke så vi ravet. Du har gitt dem som frykter deg, en merkestang til å løfte opp foran buen. Sela. Hjelp oss nå med din høyre hånd og bønnhør oss, for at de du elsker, må bli frelst.» (v 2-7)

David bad Gud om hjelp imot fienden. Vi vet at Gud hører våre bønner og at han kommer oss til hjelp også i dag, når vi ydmyker oss og vender om fra verdens avguder. Israel ble bønnhørt av Gud hver gang de omvendte seg og bekjente sine feil for ham. Slik er det også med oss som har tatt imot Jesus som vår frelser, vi er reddet ut fra mørket til lyset. Jesus sa at han er verdens lys, og hver den som tar sin tilflukt til ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Derfor vil du til himmelen ved livets slutt her på jorden, da er billetten dit – frelsen i Jesus Kristus. Ingen kommer inn til hans himmel uten de som kommer til ham og omvender seg, slik at de fødes på ny. Norge trenger Jesus, og vi som bor i dette landet trenger frelseren Jesus.

«Hjelp oss, vår frelses Gud, til ditt navns ære! Fri oss og tilgi våre synder for ditt navns skyld.» Sal 79,9