«Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd.» Sal 34.19

Hva skjer med oss når vi er for opptatt av denne verden. Sinnet vårt hopper fra problem til nye problemer og da er det lett at våre tanker kommer på avveier.Tankene har lett for å fly bort fra vår Herre og frelser , som da resulterer i at vi utelater Jesus fra vårt verdensbilde, og det fører ofte til at våre sinn blir formørket.

Jesus er alltid klar for å hjelpe oss, men han trenger seg ikke på oss, han venter at vi skal regne med ham i alle ting.

Det er utrolig hva vi greier å gjøre når vi går sammen med Jesus i de ferdig lagte gjerninger som han har gjort for ferdige, slik at vi kan vandre i dem.Verden er i stadig forandring og mange tanker kommer til oss, hvordan skal jeg mestre alle situasjonene som møter meg?

Da er det godt å vite at Jesus er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Jesus er stabil og blir vi i ham, så blir vi han lik.I hans nærhet frykter vi ikke for noe ondt, han leder oss sikkert og trygt framover mot målet som er hjemme hos ham i himmelen.

La oss alltid gå med Jesus, slik at vi har samme sinn og tankegang som ham. Da har vi intet å frykte, bare at vi kan ha hans kjærlighet, som overgår all forstand.

Gud er bare god og hans godhet har han gitt til oss i sin sønn Jesus Kristus. Han sonet all vår synd på Golgata kors, slik at vi kan få komme til hans Far i hans navn.

«Vent på Herren og ta vare på hans vei! Så skal han opphøye deg til å arve landet. Du skal se at de ugudelige blir utryddet.» Sal 37.34

God helg!

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort