«Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Joh 8,12.

Er du en original eller er du en kopi? En original betyr noe opprinnelig eller ekte,  særling eller einstøing.

Mange som følger dagens drypp i dag vil nok komme under denne kategorien – original. Hvorfor ? Jo, vi skiller oss ut fra mengden i våre omgivelser med vår opptreden. Ikke nødvendigvis hvilke klestyper vi går med, men vi er ikke med på alle ting. Troen på Jesus skiller oss ut. Hvordan da?

Vi vil følge Bibelens lære i vår livsførsel. Det innebærer at vi ikke kan godta visse lover og forskrifter som vårt land har laget; slik som abortloven, ekteskapsloven, homofilt samliv likestilt med mann/kvinne m.fl.

Det som vi før kalte normalt, kalles i dag for unormalt. Du blir sett på som en avviker om du ikke godtar likestilling mellom mann og kvinne, eller om du sier at det finnes en himmel og et helvete.

Nei, Gud er kjærlighet og ikke en som kaster noen i evig fortapelse, sier de som ikke vil godta et skille mellom godt og ondt, for Gud er bare god.

Ja, Gud er så god og full av kjærlighet at han ofret sin egen sønn Jesus Kristus for oss, slik at Jesus som er syndfri, kunne ofre sitt blod for løse oss fra fortapelsens lenke. Han sonet våre synder med sitt eget blod. Hans Far godtok Jesu offerlam og sier i Joh 3,16:

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»