«Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.» Joh 3,18

Tro er noe forunderlige greier i våre liv. Paulus sier at han skammer seg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker, dvs  deg og meg. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro.  Den rettferdige av tro, skal leve.

Jesus sa at disiplene hans ikke skulle la hjertene deres forferdes, men at de skulle tro på Gud, og tro på ham!

Så sier Jakob i sitt brev at du har tro, og han har gjerninger, da utfordrer han oss å vise vår tro uten gjerninger, for då vil Jakob vise oss sin tro av sine gjerninger!

Troen er nøkkelen til løsningen på alle ting , derfor sa Jesus : «Ha tro til Gud!» Mark 11,22.

Men en gang måtte Jesu disipler kapitulere med å si til Jesus: «Øk vår tro!» Det var etter at Jesus hadde talt til dem om å tilgi om en synder imot deg sju ganger om dagen, og sju ganger kommer tilbake til deg og sier: «Jeg angrer!»- så skal du tilgi ham, sa Jesus til dem.

For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. For det er én Herre, én tro, én dåp, uansett hva menneskene måtte mene.

Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.

Alt som ikke er av tro, er synd.  Ved Jesus er vi kommet til tro på Gud, som reiste ham opp fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er vår tro også håp til Gud. (Heb.11.1 )

"Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser." Hebr 11,1