Og nå, hva venter jeg på, Herre? Mitt håp står til deg.  Sal 39,8

Er du som leser dette en av de som bare tenker og venter på med å ta en avgjørelse i spørsmålet om ditt trosforhold til Jesus?

Tiden går og går med et verdensbilde som stadig forandrer seg i takt med de politiske vedtak av stormaktene våre, men midt oppe i dette bilde sitter du og tenker : Skal jeg «hoppe» ut i det eller skal jeg bare la «kallet» gå meg forbi? Du vet jo ikke om kallet fra Jesus kommer tilbake, for skriften sier :

«Når det blir sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen» – Hebr 3,15

Hvorfor er det så viktig å velge Jesus? For meg var saken klar. Jeg ville ikke dø herfra denne jord uten å ha vissheten om hvor jeg ville komme. Tiden gikk med mange år uten at jeg bekjente Jesus for mine omgivelser, men Jesus sendte mennesker i min vei som vitnet om ham.

Da ble jeg mer og mer opptatt med troen på Jesus og så kom dagen da jeg sluttet å vente på å bli en kristen, jeg bestemte meg for å ta valget, jeg sa ja til Jesus i mitt hjerte. Jeg ble født på ny.

Det ble ikke noen stor forandring, ikke noe jeg kunne peke på, men roen i mitt indre kom. Nå var jeg en Jesu tilhenger og vitnet om dette til mine omgivelser. Jeg var som asketreet, der bladene kommer gradvis ut, det motsatte av bjørketreet, hvor det kan skje på en dag.

«Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort, idet du påkaller hans navn!» Agj 22,16