«Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. Rom 5,9»

Paulus var en skriftlærd mann, som visste alt om Moseloven og dens forskrifter , men samme mann fikk oppleve å møte Mesteren bak alle skapte ting i Universet, og etter det møte ble han en Ordets gjører og ikke bare en hører. Han ble døpt i vann og i ånd , noe som førte ham ut i verdens prøvelser med å vitne om Jesus som Messias. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt, sier Paulus i samme brev.

«For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig - skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.»

Deretter sier Paulus fram dagens drypp: «Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden»

Hvilken vrede snakker Paulus om? Jeg tror han sikter til det han skriver i 1. Tess 1,9-10 : «For de forteller selv om den inngangen vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans Sønn fra himlene - han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer.»

Vi hører om mange av våre trossøsken som i dag møter prøvelser som for oss synes å være ufattelige. De står fast i sin tro på Jesus Kristus og nekter å bøye kne for andre guder, og resultatet er som oftes døden for dem. Da forstår en bedre Paulus sitt vitnesbyrd :

For: «for meg er det å leve Kristus, og å dø en vinning.» Fil 1,21