«Derfor, den som er klok, han tier i denne tid, ond tid.» Amos 5,13

Når du leser Amos i dette kapitlet så tenker du ; er dette vårt land han skriver om , anno 2018? Fra  vers 10 står der følgende:

«På tinget hater de den som hevder retten, og de avskyr den som taler sannhet.» Videre skriver han at de tråkker ned den hjelpeløse og tar avgift (skatt etc) av ham.

Dette fikk konsekvenser for de som styrte landet, de ville bli fratatt husene sine som de hadde bygget og avlingene deres ville utebli. Hvorfor ville Herren gjøre disse ting imot dem? Jo, dommen over dem sier Herren er pga følgende :

«For jeg kjenner til de mange overtredelser og tallrike synder dere har gjort. Dere forfølger den rettferdige, tar imot bestikkelser og bøyer retten for de fattige på tinget. Derfor, den som er klok, han tier i denne tid, for det er en ond tid.»

Oppfordringen fra Herren til folket var og er , og den kan like godt sies til oss i dag:

«Søk det gode og ikke det onde, så dere får leve. Da skal Herren, hærskarenes Gud, være med dere, slik som dere har sagt.» (Amos 5,10-14)

Herren sier noe til Israel, som også kan sies til oss i vårt land og det lyder slik:

«og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land.» 2 Krøn 7,14

God helg!