«For hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har guder som er så nær dem som Herren vår Gud er nær oss, hver gang vi kaller på ham? Og hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har så rettferdige lover og bud som hele denne lov jeg legger fram for dere i dag?» 5 Mos 4,7-8.

Moses taler til sitt folk jødene om deres Gud, at han er nær dem hver gang de kaller på ham. Er det slik i dag også med jødene og Herren vår og deres Gud? Gro Wenske skrev i bladet sitt Israels Røst :

«I 1973 kom Yom Kippur-krigen ble Israel angrepet både fra Syria i nord og Egypt i syd. De ble tatt på sengen på sin helligste dag: Den store Forsoningsdagen da folket fastet og var i bønn til Gud. Russland stod bak og forsynte Syra med våpen fra første dag. Men det tok 10 hele dager før USA kom med hjelp til Israel. Den 9. dagen lå ¾ av Russlands flåte utenfor Haifa og Ashdod og mange var redd for at vi sto overfor den tredje verdenskrig.

Nyheter var det lite av, men avisene – også Jerusalem Post kom med ett ark hver dag. Den 10. dagen leste vi på første side, nettopp da mange var redd for at vi nå stod overfor en stor krig, en bemerkelsesverdig uttalelse fra Israels rabbiner Carleback. Han skrev:

«Vi må slå oss for vårt eget bryst. Denne krig er kommet over oss fordi vi har forlatt Gud. Vi har syndet på det seksuelle området, viser dårlige og skadelige filmer, kjører rått og brutalt på våre veier, har en rik overklasse som utsuger de fattige» osv. osv.

Et langt synderegister kom rabbineren frem med. Ingen protesterte, for alle følte bare at dette var rett. – Dagen etter så jeg selv plakater ved siden av kino-plakater i Haifa by, - utskrift fra rabbiner Carlebachs syndsbekjennelse.»

Vi gjør klokt i å akte på hvordan Gud ennå i dag leder dette folket. For slik leder Han også oss.   

«Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i! Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Josva 24,15