«Men Jesus kjente tankene deres, og han svarte og sa til dem: Hva er det dere tenker i deres hjerter?» Luk 5,22

Der Jesus gikk fram kom der alltid syke folk til ham. Hvorfor? Jo, for han lot dem bli helbredet for sine sykdommer. De ble «operert og utskrevet» med det samme.

Dagens drypp omhandler en lam mann som noen gode venner kom bærende med til Jesus. Men de kom litt for sent inn i huset hvor Jesus holdt til den dagen. Huset var fullsatt allerede av mennesker. Men som uttrykket sier «bedre å være død enn rådløs», de gikk opp på taket med båren som mannen lå på, og der mellom taksteinene firte de den lamme ned på båren, midt foran Jesus.

Men da Jesus så deres tro, så sa han til den lamme: «Menneske, dine synder er deg forlatt!»

Da begynte de skriftlærde og fariseerne å tenke . Hvem er denne mannen  som taler spottord? For det er jo bare Gud som kan forlate synder , bare han alene!

Men Jesus kjente tankene deres, og han svarte og sa til dem: «Hva er det dere tenker i deres hjerter?»  Men for at de skriftlærde og fariseerne skulle vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder - så talte han til den lamme: «Jeg sier deg: Stå opp og ta båren din og gå hjem til ditt hus!»

Og straks sto den lamme opp rett foran øynene på dem, og han tok opp det han lå på, og gikk hjem til sitt hus mens han priste Gud på veien. Da ble de alle menneskene som var tilstede grepet av undring, og de priste Gud. De ble fylt av frykt og sa: «I dag har vi sett utrolige ting!»

Nylig stod en kvinne på nærmere 90 år fram på Tv-skjermen og takket Jesus for helbredelsen som hadde funnet sted dagen i forveien. Hun hadde hatt smerter i kroppen i over 30 år, men den møtekvelden kom den hellige Ånd over forsamlingen og der kom Åndens kraft over kvinnen som hadde hatt smerter i alle ledd, og vips så var hun helbredet. Hun danset og lo foran hele forsamlingen.

«Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Hebr 13,8