«Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte der på høyre side, kledd i en hvit, lang kappe, og de ble forferdet. Men han sier til dem: Frykt ikke! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er blitt reist opp, han er ikke her! Se, der er stedet hvor de la ham.» Mar 16,5-6.

Nylig kom et av mine mindre  barnebarn hjem og da kunne hun fortelle at i dag hadde de vært på likhuset eller bårehuset. De hadde blitt fortalt hvordan de behandlet de døde kroppene. De fleste la de i en kiste etter å stelt de døde, men noen ble også brent eller kremiert , sa hun. De fikk høre om alt som skjedde med de døde, etterpå fikk ble med til likhuset/bårerommet. Det var et kjølerom som hadde 8 kister stående og så fikk de utdelt en brus som stod på dette kjølerommet. «Jeg var glad for at jeg ikke likte brus, for det var liksom ikke godt å tenke på at brusen stod her hvor de døde lå. Noen av oss lo andre gråt litt, men mormor sier at slik reagerer vi mennesker.

Ja, alt skal være så naturlig i dag, døden skal være som en venn, som en ikke skal frykte, stor eller liten. Jo, mer åpenhet, dess bedre.

Men det som ikke skal være åpenhet om i dag, det er hvor menneskene kommer etter at de dør?  Det er ikke begravelsebyråets oppgave, de tar seg av det praktiske arbeidet, så er det de etterlatte som velger bisettelse med prest eller ledere fra andre trossamfunn.

Dagens drypp forteller oss troende om hva som skjedde med vår Mester og Herre, Jesus Kristus. Før dette skjedde hadde  Josef fra Arimatea, som var en av Jesu disipler - men hemmelig, av frykt for judeerne - spurte deretter Pilatus om å få ta ned Jesu legeme. Pilatus ga ham lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned fra korset, sammen med Nikodemus. Nikodemus hadde med seg en blanding av myrra og aloë, omkring hundre pund. De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær sammen med den velluktende salven, som skikk er hos jødene når noen begraves. Disse to gjorde det samme som begravelsebyrået gjør i dag hos oss. Men det ingen av de to regnet med , var at Jesus stod opp igjen og ble levende med et oppstandelseslegeme og han lever i dag. Slik som Jesus er slik skal vi bli en dag, da er alt på plass slik skriftene har forutsagt skal oppfylles.

«Han er ikke de dødes Gud, men de levendes. Dere farer ganske vill.» Mark 12,27

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort