«Mannen svarte: Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på ham?» Joh 9,36

Jesus hadde tidligere på dagen hatt en duell med judeerne, som resulterte i at de ville steine ham til døde fordi Jesus sa til dem: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er før Abraham ble til.»

Jesus gikk så videre, og ble oppmerksom på en mann som var født blind. Disiplene hans spurte ham: «Rabbi, hvem har syndet, han eller foreldrene hans, siden han ble født blind?»  Til det spørsmålet svarte Jesus , at verken han eller foreldrene hans hadde syndet. Men det var skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Jesus visste om denne mannens blindhet og at han skulle gi han syn. Det står ikke at den blinde mannen ropte på Jesus om å få syn, nei, faktisk var det Jesus som ble oppmerksom på ham. Jesus ord var : «Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.»

Da Jesus hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet og smurte deigen på øynene hans. Hvorfor sa han ikke bare til mannen, at han var helbredet? Men i stedet bad han mannen om å gå å vaske seg i Siloa dammen. Mannen gikk bort og vasket seg, og kom seende tilbake.

Naboene hans og de som før hadde sett ham sitte der og tigge, sa da: «Er det ikke han som satt og tigget?»  Jo, sa noen, det er han, men andre sa at han lignet ham. Mannen som nå hadde fått synet, sa selv at det var han som hadde tigget før. Han sa at mannen heter Jesus, som gjorde en deig og smurte på øynene hans. De førte da ham som hadde vært blind til fariseerne. Fariseerne spurte ham da om hvordan han hadde fått synet. Han fortalte det hele en gang til for dem. ”Så var ikke denne mannen fra Gud, kunne han ingenting gjøre,” sa han til fariseerne. De sa til ham: «Du er helt og fullt født i synder, og du vil lære oss?» Og de kastet ham ut. Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut. Da Jesus hadde funnet ham, sa han: «Tror du på Guds Sønn?»

Svaret til den seende mannen er dagens drypp : Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på ham?

Hvordan er det med oss mennesker i dag, tror vi på Jesus, som åpnet mannens øyne for over 2000 år siden , og som faktisk åpner blindes øyne også i dag? For skriften sier i Hebreerne 13,8 :

«Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.»