«Den som ikke er med meg, han er imot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer.» Luk 11,23

Er du blant de som tør å bekjenne Jesus som din frelser ute blant menneskene? Eller er du av de som  sier at dette er en privat sak mellom  deg og Gud. Vet du hva Jesus selv sier i denne saken? Han sier bl.a. i Matteus 10,32:

«Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Matt 10,32

Her ligger en utfordring for oss alle som tror på Jesus. Tør vi ikke bekjenne vår tro på Jesus overfor andre mennesker, frelste som ufrelste.

Jeg går mange dager ute blant menneskene uten at jeg har møtt noen mennesker, der jeg har fått vitnet om min tro på Jesus for noen. Hver dag ber jeg om å få gå i ferdiglagte gjerninger som Jesus alt har gjort ferdig for meg. Ånden selv leder an, når han får slippe til hos meg. Frykt kan holde Ånden tilbake, slik at han ikke får virke igjennom oss slik som han vil.

En pappa stod å vitnet om hva Jesus hadde gjort for han i livet hans, for en skoleklasse som var på tur ute i det fri. Han fortalte om alle de gangene han hadde vært døden nær, hvor Jesus reddet han. Spørsmålet til elevene fra han var : Tør dere ta imot Jesus i deres hjerter? Uansett hva dere gjør med Jesus, så står Han alltid med ut rakte armer for å ta imot dere. Han blir aldri sint på dere, selv om dere gjør gale ting. Bekjenner vi våre feil for ham, så tilgir han og vi kan begynne på nytt.

Datteren til denne pappaen fikk denne kommentaren fra sine medelever: " Skulle ønsket også vi hadde en slik kul pappa, som troddeJesus!"

«De sytti kom glade tilbake og sa: Herre, til og med de onde åndene adlyder oss i ditt navn!» Luk10,17