«En salme av David.

 • Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.
 • Han fornyer min sjel,
 • han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
 • Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt.
 • For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.
 • Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne.
 • Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.
 • Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager,
 • og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
 • Han lar meg ligge i grønne enger,
 • han leder meg til hvilens vann.»

    Salmene 23,1-6

La denne dagen begynne med lovprisning til Herren! Om du lærer deg denne salmen utenat og siterer den hver dag i din bønnestund, da vil du kjenne at ordene gir deg styrke og håp. Innholdet er innholdsrikt og dypt dekkende i våre tanker. David fikk oppleve mange situasjoner i sitt liv, men han vende seg alltid til Gud, når han kom til kort i det daglige livet som konge og mann.

David var ikke feilfri, slik som alle oss andre heller ikke er det , men han lærte tidlig å be om tilgivelse for sine feiltrinn.

Her har vi noe å lære av dagens drypp.

     «Derfor er det også jeg lider dette. Men jeg skammer meg ikke ved det. For jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å     

     bevare det som er betrodd meg, til dagen kommer.» 2 Tim 1,12