«Gravene åpnet seg, og mange av legemene til de hellige som var sovnet inn, sto opp.» Matt 27,52

Dagens drypp skildrer det som skjedde når Jesus oppga sin ånd og døde på korset. For da revnet forhenget i templet i to, det revnet ovenfra og ned. Det forhenget var vevd så tykt at det var ikke lett å rive i to med menneskelig makt, men det skjedde da Jesus døde. Noe nytt begynte å skje fra den stunden.

Jorden skalv, og klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av legemene til de hellige som var døde tidligere, sto opp den dagen. Men de holdt seg i gravkammeret helt til den dagen Jesus stod opp igjen fra døden, da gikk de ut av gravene, og kom inn i den hellige by, Jerusalem, og viste seg for mange.

Dette er en fakta beskrivelse fra virkeligheten, men tror menneskene det?  Ja, slike som vi tror det, fordi vi har tatt i mot Jesus, som vår frelser, men de andre tror ikke så mye på slike fortellinger.

Går en rundt på kirkegårdene og ser på alle gravstenene får du et inntrykk for hva de som satte opp gravstenene tror på. Noen har blomster på gravsteinen, andre kors, videre har andre en due. Minneord på steinen beskriver de etterlattes oppfatning av savnet etter deres bortgang, f.eks. «Høyt elsket! «Dypt savnet!» «Vi ses igjen!» «Minnes i kjærlighet!»

Å leve på jorden uten å tro på Jesus, får store konsekvenser siden for de menneskene. Derfor må de alle få høre om frelseren Jesus, som ga sitt liv for oss, for at vi som tar imot Ham som frelseren, vi vil få leve i evighet sammen med Jesus. Gravene etter de troende vil en dag være fri for legemer, de vil være tomme, for vi har fått et nytt herlighetslegeme av Jesus.

«Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.» Fil 3,21

Ha en god livgivende helg i Herren!