«Han har sagt deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?» Mika 6,8

Når vi skal vandre med Jesus hver dag gjennom dette jordelivet, så må vi alltid ha blikket festet på Jesus. Husker fra tiden hvor jeg skulle pløye opp en mark, hvor lett det var å pløye skjevt. Det ble jo verre og verre for hver plogfår. Men fikk jeg begynne med å feste blikket på et bestemt punkt der åkeren sluttet, da gikk det bedre med de oppløyde plogfårene.

Jesus har tatt ut hver og en av oss mennesker til å vandre med ham. Jeg kan ikke si at du skal gå etter meg og lære av meg åssen du skal oppføre deg som kristen. I Matteus 23,3 talte Jesus til folket og til disiplene sine og sa:

"På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde. Men gjør ikke etter gjerningene deres. For de sier det, men de gjør det ikke. De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med en finger."

Det er alltid lett å bruke munnen uten å bruke kroppens bevegelser til å gjøre det en sier ut med munnen. Vi må være forsiktige med å opphøye vår egen sti med vandringen med Jesus, at den er den beste å følge. Jesus kaller hver enkelt menneske til en oppgave i hans rike. Om du synes din oppgave er for intet å regne i forhold til de store predikantene i verden, så skal du takke og prise Jesus for de "talenter" du har fått av ham. Jesus krever oss til regnskap for det vi har fått tildelt av ham, ikke alt som vi gjør etter egne tanker og vilje. Den letteste oppgaven er å kritisere "hva den og den gjør", men selv gjør vi ikke noe ”oppbyggelig” i Guds rike.

Er det rett å betale keiseren skatt, spurte de Jesus. Jesus sa til dem: «Vis meg mynten som skatten betales med!» De rakte ham en denar. Og han sier til dem: «Hvem har sitt bilde og sin påskrift her?»

De sier til ham: «Keiseren». Da sier han til dem: «Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er!» Matt 22,21.

I dag er spørsmålet fra de samme "menneskene" : Er det rett å betale for å bli bedt for til helbredelse av sykdom etc?

Hva sier da Skriften ?

«Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.» Matt 10,8

«Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i templet, får sitt underhold fra templet? Og de som tjener ved alteret, får sin del fra alteret? Slik har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet.»1 Kor  9,13-14

 

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort