«Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.» Jes 40,31

Er du av dem som venter på Herren? Da lover Guds ord deg ny kraft. Ikke bare det, men løfter vingene som ørner. Når de løper så blir de ikke utmattet, ei heller når de går, så blir de ikke trette.

«Jeg venter bare på at noe snart må skje i Israel. For når det går godt for Israel, så vil det også gå godt for hans folk,» bruker en troende broder å si til meg.

Når du hører og ser alt som i dag sies om Israel innen de rekker som skulle vite litt om Bibelens ord vedr. Israel og dets folk, så blir en overgitt av manglende kunnskap. Alt som nå skjer er omtalt i Bibelen. Den ene profetien etter den andre er gått i oppfyllelse, de som nå gjenstår er siste etappe før Jesus kommer.

Tenk deg Norge som stemmer imot flytting av vår ambassade til Jerusalem pga –

«Sundvolden-erklæringen som definerer premissene for Norges midtøstenpolitikk, og den sier at vi skal føre en balansert politikk med sikte på en tostatsløsning,» sa Brende i 2013 til NTB. 

Jeg leser i Bibelen om oss «hedningefolk»:

«da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land.» Joel 3,7

Vi gjør vel om vi ber for Israel og Guds øyensten «Jerusalem».

«Herren skal brøle fra Sion, han lar sin røst høre fra Jerusalem. Himmel og jord skal skjelve. Men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn.» Joel 3,7