«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1 Joh 1,9

 

Johannes var disippelen som hadde et nært vennskap til Jesus, og derfor sier han i dagens drypp «oppskriften» på hvordan vi kan holde vennskapet med Jesus vedlike.

Vi vet at adgang til Himmelen går gjennom Jesus Kristus og for å komme inn dit, må du ha bekjent dine synder/feil overfor Jesus idet du ber ham komme inn i ditt liv. I Åpenbaringsboken 3, 20 sier Jesus det slik:

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.»

Men det er ikke slik at «en gang frelst, alltid frelst». Vi må holde vårt forhold til Jesus vedlike hver dag og stund, for vi er enda i vårt «kjødlige legeme» og da faller vi i fristelser og synder mot Jesus, dvs vi gjør ting som Herren ikke har behag i. Adam og Eva var de første til å gjøre feil imot Gud, de spiste av en frukt som Gud hadde forbudt dem å spise av. Den synden måtte sones for Gud tåler ikke synd. Et «offer» måtte til for å sone den synden, et offer som var lyteløst og uten synd overfor Gud.

Herren Gud fant bare en rettferdig som oppfylte dette kravet, og det var hans egen sønn Jesus.

Jesus sa seg villig til å gjenopprette Guds forholdet mellom menneskene og Gud på jorden. Det kostet ham livet, han ga sitt blod til soning for våre synder og Paulus sier da i Romerbrevet 5,9 :

«Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden.»

«Alt ble forandret da Jesus kom inn» lyder det i en sangstrofe. Ja, millioner av mennesker har stadfestet denne sangstrofen som sin egen erfaring med livet deres. Å leve med Jesus er ikke bare herlighet og glede rent kroppslig, det kan være mange dager du selv synes Jesus er milevis fra deg. Men heldigvis er det ikke våre følelser som bestemmer vår frelse, det er det bare Jesus som gjør og han bruker Johannes til å fremsi det daglige vedlikeholdet med ham:

'Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.» 1 Joh 2,1-2.