«Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren. Dere menn: Elsk deres hustruer, og vær ikke bitre mot dem. Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren. Dere fedre: Gjør ikke barna deres bitre, slik at de mister motet. «Kol 3,18-21.

Paulus var jo en ugift mann, men som en apostel i Herrens tjeneste kunne han skrive dagens drypp, som er en befaling til familier hvordan de bør oppføre seg til hverandre.  Han begynner med:

  • Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren.
  • Dere menn: Elsk deres hustruer, og vær ikke bitre mot dem.
  • Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren.

Så tar han fedrene for seg :

  • Gjør ikke barna deres bitre, slik at de mister motet.

I det militære livet er en ordre fra befal til den menige soldat en udiskutabel befaling . Gjør som din overordnede sier, da vil du få ros for dine handlinger.

Som befal i Guds arme gir Paulus følgende ordre til hustruene i samme arme :

  • Underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren.

Til ektemennene deres lyder hans ordre:

  • Elsk deres hustruer, og vær ikke bitre mot dem.

Til barna i familiene lyder ordren:

  • Vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren.

Så kommer en ordre til fedrene som har barn under oppvekst:

  • Gjør ikke barna deres bitre, slik at de mister motet.

Følger dagens familier i den kristne leir disse samme ordrene , som Paulus ga til menigheten i Kolossæ, så vil verden si : Se hvor de elsker hverandre!

«Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss.» 1 Joh 4,12