«Du er mitt skjul og mitt skjold, jeg venter på ditt ord.» Salmene 119,114

Vi ser på tv eller leser i blad/aviser om mennesker som er på flukt fra sine hjem pga av forfølgelse av sin tro på Jesus. De gjemmer seg i skogene eller steder som de tror ikke fienden finner dem.

Kriger og andre årsaker til hat og forfølgelser mellom landsmenn i samme land fører dem bort fra hverandre og hele livet blir omsnudd for dem. De samles i store flyktningleirer i andre land enn sitt eget og så søker de å finne «husrom» i andre vennligsinnede land, land som er villige til å ta imot dem.

Vårt land har åpnet dørene for mange tusen mennesker, for det meste av en annen kultur enn vår. Vi har gjennom 1000 år basert vår kultur på Jesus og hans glade budskap, evangeliet. De som kommer hit er muslimer som er kommet i konflikt med sitt eget folk pga trosoppfatninger innen samme religion. Hva skjer da med vår kultur? Jo, den påvirkes av den trosretning som våre nye landsmenn og kvinner har, og vi kaller det et flerkulturelt samfunn. Blander vi vårt kristne evangeliet med det islamske eller andre trosretninger, så oppstår det skiller med en gang.

Men hva inneholder vår kristne kultur? Jo, det er Bibelens budskap som er forkynt for folket, men det er ikke det samme som å tro at alle er troende kristne. Kjøper du en leskedrikk, så står det på flaskens etikett innholdet i flasken, bl.a. for eks. herav 40% sukker. Hele flaskens innhold kalles leskedrikk. Om vi bruker samme tankegang med vår kristne tro i dag, så vil jeg tro 15% av landets kultur inneholder den ekte sanne kristne tro. Slik som leskedrikkflasken inneholder ca 40% sukker, slik inneholder vår «kristne kulturflaske» i dag 15% ekte Jesu-tro.

Det er ikke rart at salmisten sier «Du er mitt skjul og mitt skjold, jeg venter på ditt ord.»

For når innholdet er 100% av samme sort, da kaller vi det ekte vare. Derfor venter jeg på at Ordet skal bli synlig for alle folkeslag, for da er Jesus ekte tro nær.

«For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde.» Agj 17,31