Sørlandet omtales på landsbasis som «bibelbeltet», noe som de «lærde» oppfatter som en stor hemning for å leve det «frie liv». Men hva er hensikten med et «belte» om det ikke brukes til noe nyttig. Spesielt for oss mannfolk er «beltet» et redskap for å holde buksen på plass, slik at vi kan bevege oss fritt i vår hverdag og helg.

Det samme gjelder «bilbeltet» som er påbudt for alle som skal kjøre bil, buss etc, det være seg som passasjer eller bilfører. Hvorfor i all verden skal vi ikke få lov til gjøre som vi vil? Samfunnet har erfart at med å bruke bilbelte under kjøring, sparer man liv. Hadde en ikke brukt bilbelte i kollisjon, så er det statistisk påvist at uten bilbelte ville døden vært den kjørende «vinner» av turen.

«Bibelbelte» er bygget på Bibelen som er den troendes sikkerhet i dagliglivets gjøremål. Den gir oss rettledning og veiledning i alle tenkelige og utenkelige spørsmål, men det er under en forutsetning , nemlig at du tror på bokens innhold.  Bokens opphavsmann og redaktør er Guds sønn, Jesus, om han står det: «Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til»: (Johannes evangeliet 1,3)

Jesus som representerer sin Far i Himmelen sier i dag som før : «.. Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» (Matteus evangeliet 4,17)

Hva skal menneskene omvende seg fra? Jo, fra sin synd. Hva er da synden?  Jo, synden er at de ikke tror på Jesus.

Derfor har Gud åpnet sitt rike for oss på en betingelse, nemlig:

«Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1,12)

Da står vi igjen med to valg, nemlig å velge livets utgang her på jord i levende live. Vil du ha ditt borgerskap i Guds rike, ja, da velger du troen på Jesus. Velger du den passive siden, nemlig å tro på en kjærlig Gud som bærer over med alle våre feil og mangler, slik at på dødens dag ender du i Himmelen hos Gud?

Dessverre da må du ha på deg «bibelbelte», først da redder du livet ditt for evighetens evigheter. Jesus er vår redningsmann og frelser.