”Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.” Åp. 1,8

En ny dag med nye muligheter er oss gitt.

Kunne du tenkt deg å være som Jesus? Samme muligheter som han har til å gjøre alle ting nye. For Jesus er begynnelsen og slutten på alle ting. Han tok på seg oppgaven å bringe tilbake en paradisisk tilstand, slik at vi mennesker kunne få vandre med Gud i Edens hage igjen.

Jesus er skaperen av alt som du kan se omkring deg. Apostelen Johannes sier i kap 1, 1-5 :

”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys.  Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.”

Jesus var i himmelen hos Gud, hans far. Han var ren og rettferdig overfor Gud, han var syndfri, derfor kunne han gjenopprette Adams fall i synden. Han ble født som et menneske til jorden. Han voks opp hos sine ”foreldre” på jorden, men han forkynte menneskene veien, sannheten og livet. Han sa at ingen kan komme til hans Far i himmelen uten gjennom ham.

Jesus forkynte det glade budskap, evangeliet, til sitt folk, men de tok ikke imot det. Han ble dømt til døden for blasfemi, han hadde spottet Gud sa de lærde, som satt på ”Moses stol.”

På Golgata kors ropte han ut: ”Det er fullbrakt!”

For oss levende mennesker i dag betyr det ganske enkelt, at har du tatt imot Jesus som din frelser fra dine synder, så har du kommet tilbake til Paradis, du er blitt født på nytt til en ny skapning i Jesus Kristus, ikke etter den gamle Adam som falt for Satans fristelse i Edens hage på denne jord.

”I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.  Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus.  For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.” Ef 2,6-8.