«Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.» Joh 10,16

Jesus sa til jødene at Faderen elsket ham fordi han ga sitt liv for siden å ta det tilbake.  For ingen kunne ta hans liv; Jesus ga det frivillig, for det hadde han makt til å gi sitt liv og makt til å ta det igjen. Dette var oppdraget han fikk av sin Far.

Jesus er den gode hyrde. Han kjenner sine sauer, og de kjenner ham, likesom Faderen kjenner Jesus og Jesus kjenner Faderen. Jesus ga sitt liv for oss mennesker. Da Jesus kom til jorden som et menneske, så kom han bare til sitt folk jødene, vi hedninger som ikke hørte til jødene måtte vente til Jesus hadde fullført sitt oppdrag hos sitt folk - jødene.

Derfor sier han i dagens ord, at han har også andre sauer, dvs mennesker, som ikke hører til denne flokken (jødene), også de skal han lede. Her kommer vi hedninger inn i denne andre flokken, Dette skjedde på Golgata kors da han ropte : «Det er fullbrakt! »

Alle dem av oss ”hedninger” som tar imot Jesus frelsesbudskap, har blitt innlemmet i samme flokk som jødene, denne flokken kalles i dag for Guds menighet. De som kommer med i denne flokken ledes av Jesus, som er overhyrden. De hører kjenner røsten hans og Jesus kjenner dem som har kommet til ham. Jesu ord er gått i oppfyllelse: «det skal bli én hjord og én hyrde.»

Som en kristen, dvs en som har tatt imot Jesus frelsesverk på Golgata, møter daglig motganger i livet, men de skal ikke forstyrre fellesskapet med Jesus. Mange ganger når ting går feil for oss mennesker som tror på Jesus, tenker vi at dette er Guds straff for meg for det jeg gjorde feil. Tenker vi heller at disse motgangene kan bli til en velsignelse for meg om jeg stoler på Jesus.

«Min frelse og min ære har sin grunn i Gud. Han er mitt faste fjell, jeg søker tilflukt hos ham. Folk, stol alltid på Gud, øs ut for ham det som fyller hjertet! Gud er vår tilflukt.» Sal 62,8-9.