«Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa:
Far, timen er kommet. La din Sønn bli forherliget, så Sønnen kan forherlige deg.  For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.  Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre.  Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.» Joh 17,1-5.

Vi har fullført løpet for august og er nå begynt løpet for september 2018. Ser vi oss tilbake og tenker etter: Hva gjorde jeg eller hva fikk Jesus bruke meg til i måneden som gikk?

I dagens ord er Jesus kommet til en oppsummering av løpet sitt hittil, han stod nå i bønn til sin Far i himmelen. Jesus ba sin Far om å bli forherliget, slik at han igjen kunne forherlige Gud, hans Far. For hans Far i himmelen hadde gitt sin sønn, Jesus Kristus, makt over alt som heter menneske, slik at Jesus kan gi evig liv til alle som Gud har gitt ham. Det evige liv er at menneskene kjenner Gud, den eneste sanne Gud, og ham som Gud har utsendt, Jesus Kristus. Jesus ber sin Far om å få den herlighet igjen, som han hadde hos sin Far før verden ble til.

Å bli forherliget av Gud er noe som vi mennesker ikke kan fatte, men vi øyner en forsmak på hva det er, når vi leser i Matteus 17, 1-3:

«Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Da viste Moses og Elia seg for dem og talte med ham.»

Jesus sa til sin Far, at «alt mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og jeg er forherliget gjennom dem.» vers 11b.  Jesus ba til sin Far om at hans disipler måtte bevares i hans navn, det navn Gud hadde gitt ham, slik at de kan «være ett, likesom vi er ett.»

Vi vet at vi tror på en treenig Gud, som består av Fader, Sønnen og Den Hellige Ånd. Navnet Jesus dekker treenigheten. Jesus sa: «Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, og det er navnet Jesus.» vers 11a.

Leser vi Matt 28,19, «dåpsbefalingen», så står der: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navnHvis navn er det? Etter det vi har lest i dag, så er det navnet Jesus, for det finnes intet annet navn som kan frelse oss. Men en dag skal dette skje:

«Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.For likesom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver og en i sin orden: Kristus er den første, deretter følger de som hører Kristus til, når han kommer. Så kommer enden, når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde.  For han skal herske som konge inntil Gud «har lagt alle fiender under hans føtter».  Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden. For «alt la han under hans føtter». Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham. Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.» 1 Kor 15,20-27.