De kom ned og bad for dem at de skulle få Den Hellige Ånd. For Ånden var ennå ikke kommet over dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Agj 8,15-16

Hver dag kommer mennesker til tro på Jesus, som Herre og Frelser. De er født på nytt og de har blitt døpt i vann, men få blir døpt i Den Hellige Ånd med det samme.

Dagens ord handler om en slik situasjon. Disse menneskene var kommet til tro på Jesus, som Messias og var døpt i Jesu navn, men apostlene til Jesus i Jerusalem fikk høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og bad for dem at de skulle få Den Hellige Ånd. For Ånden var ennå ikke kommet over dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.

Hvordan kunne Peter og Johannes vite at de hadde fått Den Hellige Ånd? Jo, for de hørte dem tale i tunger og prise Gud.

I Cæsarea bodde en mann ved navn Kornelius, som var offiser ved Den italiske bataljon. Han var en from mann, og både han og familien hørte til dem som trodde på jødenes Gud. Han gav ofte almisser til folket og bad stadig til Gud. En engel kom til ham en dag midt i hans bønnestund med Gud, og bad han ta kontakt med Peter. Engelen beskrev hvor Peter var for øyeblikket og Kornelius sendte noen av sine folk dit Peter var. Peter dro med utsendingene fra Kornelius og der i huset var der fullt hus som ventet på Peter.

Mens Peter fremdeles talte til Kornelius folk, kom Den Hellige Ånd over alle som hørte Ordet. De troende jøder som var kommet dit sammen med Peter, var forferdet over at Den Hellige Ånds gave ble utøst også over hedningene. Noe slikt hadde ikke hendt før for apostlene, at Den Hellige Ånds gave ble gitt hedningene. For kjennetegnet på at de hadde fått Den Hellige Ånds gave, var at de hørte dem tale i tunger og prise Gud.

Da konstaterte Peter: «Disse har fått Den Hellige Ånd like så vel som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?» vers 47 i Agj 10.  Han bød at de skulle døpes i Jesu Kristi navn.

Vel hjemme i Jerusalem møtte han sine egne troende og da var det noen som mente at Peter hadde feilet i jobben som var gjort hos Kornelius, som ikke var jøde. Men da sa Peter:

«Når Gud har gitt dem den samme gave som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, så jeg skulle kunne hindre Gud?»

Konklusjonene jeg gjør er: Menneskene kommer til tro på Jesus som deres Frelser og Herre, de blir døpt til Herren Jesu navn, dvs til «Faderen,Sønnen og Den Hellige Ånds navn».

Når vi ble kristne, født på ny, da fikk vi også Den Hellige Ånd. Hvordan vet du det? Jo, for det står skrevet i 1 Kor 12,3-5:

«Men jeg sier dere at ingen som taler i Guds Ånd, kan si: «Forbannet er Jesus.» Og ingen kan si: «Jesus er Herre» uten i Den Hellige Ånd. Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.»

Fra pinsedagen i Jerusalem kom Den Hellige Ånd over dem som var tilstede og siden er mange av Guds barn blitt fylt av Den Hellige Ånd, og taler i andre tungemål etter som Ånden gir dem. Noen ganger til egen oppbyggelse i sin ånd, andre ganger til oppbyggelse for menigheten, de troende Guds folk.