«For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen, tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt.» Matt 6,14-15.

Dagens ord er som et trafikkskilt som brukes ved en manuell dirigering av biltrafikken. Skiltet som brukes er et STOPP skilt!

I disse tider legges milevis med asfalt på veiene og trafikken dirigeres manuelt av betjenter som står med et stoppskilt når bilisten må stoppe. Når betjenten får melding på sin mobil fra betjenten i den andre enden av asfaltleggingen, at nå stopper jeg trafikken her, så vinker han klar med å rullere med sitt stoppskilt. Du er fri til å kjøre videre.

På samme måte har Gud satt opp en åndelig dirigering av livsførselen vår her på jord. Når vi opplever at noen har gjort oss urett og det har voldt og volder oss smerte, da er mange som forherder sitt hjerte, de vil ikke tilgi personen som gjorde han urett. Når en da kommer fram for Gud i bønn og ber til Ham, så minner Gud deg på det menneske som du ikke kan tilgi for hans urett imot deg.

Da har du et valg om du skal komme videre i ditt bønneliv sammen med Jesus og Gud, du må tilgi det menneske som gjorde deg urett. Nekter du å gjøre det, så er du faktisk utestengt fra livet med Gud. «Tiden leger alle sår», sier ordtaket, men når det gjelder tilgivelse mot mennesker som gjorde og gjør oss urett, så må vi tilgi uansett våre mennesker som volder oss urett.

Er det så alvorlig for meg å ikke tilgi den urett som personen har voldt meg? Ja, om ikke, så vil ikke Gud tilgi oss våre synder mot ham. Jesus holder opp STOPP - skiltet foran oss, vi kommer ikke videre inn til Gud i himmelen. Synden vår er betalt av Jesus overfor Gud, når vi ikke holder oss til hans ord, blir vi utestengt fra hans nåde.

Dagens ord er derfor livsviktig for vår livsførsel; tilgi alle mennesker som volder og har voldt oss urett, da er vi fri til å ferdes videre på veien sammen med Jesus.

Mange har på sitt dødsleie ikke ønsket å se noen mennesker hos seg, de hadde voldt dem så mye ondt i livet deres. Da var det ei dame som sa til Gud, at hun greidde aldri å møte den mannen som hadde voldt henne så mye ondt, da måtte Gud gjøre det. Gud sa: Bare gå å rekk ut din hånd til ham, så skal jeg gjøre resten. Hun gjorde som Herren sa og hun strålte av glede. STOPP-skiltet ble tatt bort, Jesus vinket henne videre sammen med Ham.

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.» Rom 8,1-2