«En i mengden sa til ham: «Mester, si til min bror at han skal dele arven med meg!» Men Jesus svarte: «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Så sa han til dem alle: «Pass dere for pengebegjær! For det er ikke det en eier, som gir livet, selv om en har overflod.» Luk 12,13-15.

Dagens ord handler om en mann som trengte penger eller han syntes broren hans hadde fått for mye og råde over, han burde dele arven med ham.

Mange familiebarn har opplevet bråk og varig ufred etter et arveoppgjør fra sine foreldre. De fleste har som de greier seg med det de har av eiendeler allerede, men arven fra mor og far er mer enn penger. Det er materielle ting fra barndomshjemmet som det kives om. Et gammelt spisebord som det knyttes mange minner fra, eller en drill som far brukte mye til mange ting. Ho mor hadde mange pyntegjenstander, som det knyttes minner til fra barnas oppvekst. Jo, det er mer enn nok å kives om.

Hvorfor blir en så salig av ting som har vært å prege din oppvekst i hjemmet? Jo, en bevarer minnene videre i sitt hjerte, når en ser en gjenstand fra barndomshjemmet i mitt eget hjem. Midt oppi en hektisk hverdag er det mange ganger tankene kan faller tilbake i tid, når en ser den arvede vasen på stuebordet.

Nei, mange kommer til seg selv ved et arveoppgjør og da siterer de fra en vise fra 60 tallet: «Du kan ingen ting ta med deg dit du går. Nei, du kan ingenting ta med deg dit du går.»  Men var jeg deg ville jeg i det minste forsøkt å få med et brannslukningsapparat fra arveoppgjøret, det kunne kanskje trenges senere i sluttoppgjøret. Men teksten fra visen er vel hentet fra Forkynneren 5,14:

«Slik som han kom fra mors liv, like naken som han kom, skal han gå bort igjen. Han har ingen ting igjen for sitt strev, ingen ting som han kan ta med seg. Også dette er sørgelig og vondt: Nøyaktig som han kom, må han gå herfra. Hva har han da igjen for sitt strev og sitt jag etter vind? Slik som han kom fra mors liv, like naken som han kom, skal han gå bort igjen. Han har ingen ting igjen for sitt strev, ingen ting som han kan ta med seg.»

Nei, la oss ikke være opptatt av ting som kalles «gamle minner», men la oss strekke oss ut til det som Jesus har lagt ferdig for oss i dag. Jesus sa selv om de som er opptatt av andre ting som skjer, før de velger å følge Ham. I Lukas 9,62 sier Jesus:

«Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»

Gud vet hva vi trenger for å leve her på jorden av de materielle ting, slik som mat, klær, hus etc. Derfor er det lurt å leve livet riktig med Herren, slik at arv eller penger ikke får første plassen i våre liv, men Jesus som er vår frelser. «Nei, pengekjær er jeg ikke,» sa en troende. Men noen dager senere ble han stoppet i for høy fart, og det ble fartsbot, selv om han kverulerte med UP. Da kom han til å minnes sin uttalelse: «Pengekjær var han ikke.» Ord og handling må ha samklang, ellers blir det hykleri.

«Ja, den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min Far og hans engler.» Åp 3,5.