«Vær stille for Herren og vent på ham! Bli ikke brennende harm på den som har lykken med seg, på den som setter onde planer i verk!» Sal 37,7

Å være stille for Herren er ikke alltid like lett i situasjoner som krever snarlig handling. «Du må gjøre noe, du kan ikke bare vente på Herren, at han skal svare deg. Du har ikke tid å miste, du må bestemme deg nå hva du velger å gjøre.» Slike «tanker» i ditt hode kan få deg til å miste troen på Jesus som den allmektige frelser og herre.

«Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Matt 6,33

Vente på at noe skal skje, komme, er noe som de fleste av oss har problemer med. Du husker fortellingen om de ti jomfruene som ventet på at brudgommen skulle komme for å hente sin brud. De sovnet alle som en av de ti. Men fem av dem hadde tenkt litt lengre enn de fem andre jomfruene, de hadde sikret seg oljereserver til påfyll om lampen gikk tom for bredsel, olje. Det reddet de utav ventingen, de fikk bli med brudefølge videre. De andre fikk ikke kjøpt olje før det var for sent, brudgommen og bruden var dratt hjem og døren ble stengt. Bryllupsfesten var begynt.

Dagens ord sier at vi må ikke bli brennende harm på den som har lykken med seg. Hva skjer hver gang på årets lønnsoppgjør? Jo, om noen andre yrker får mer enn de andre. Da truer en med streik, de skal ha like mye og helst mer. Men, sier du, det er jo bare kjeltringene som synes å ha lykken med seg i det økonomiske bilde. De snyter og selger unna ting som ikke holder mål, men tjener seg rike gjør de.

Så har du de som bare pønsker på ondskap fra morgen til kveld. De planlegger sine gjerninger og en dag er planen klar til å gjennomføres. Vi husker alle bankranene som var en tid i vårt land, de fikk store pengesummer med seg. Likeens ser en mange politiske menn som har kommet til makten i et land og pønsker ut sine onde planer. Vårt land lå an til å bli inntatt av sovjetiske styrker i juni 1968, men de kom ikke over grensen fordi de møtte store engler og fant ut at her var det bare å returnere.

Derfor er det lurt å sette sin lit til Herren og vente på hans løsninger i alle situasjoner, han kommer ikke for sent noen gang, selv om det mange ganger ser slik ut.

God og tillitsfull helg i Herren!

«Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg det ditt hjerte ønsker! Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn.» Salme 37,4-5.