«Så sa Esra til dem: «Gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin! Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet! For gleden i Herren er deres styrke.» Neh 8,10

Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte!» For hele folket gråt da de hørte det som stod i loven.

Dagens ord beskriver situasjonen for et folk som hadde fått høre sannheten i Guds lov, presten Esra hadde lest fra loven, og da innså folket at de hadde ikke mye å glede seg over.

Hva om det norske folk fikk høre opplest at de alle er syndere innfor Gud og de mangler Guds ære, de er alle fortapt. Men så leser en opp hva Gud har lagt til rette for alle dem som vil være med i Herrens seierstog til himmelen, nemlig Joh 3,16:

«For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Når tid tror du det norske folk var hungrig etter å høre Herrens ord?

Det måtte bli i tider som medfører trengsler av ulike slag. Når folket ikke ser noen framtid, alt synes å være håpløst, da er det lett å miste motet. Og Guds ord advarer oss akkurat her ved å si oss sannheten i Ordspråkene 24 vers 10:

«Mister du motet på trengselens dag, da har du liten styrke.»

Når vi da vet at gleden i Herren er vår styrke, da må vi søke Han om vi skal seire i dårlige tider. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.

Gud vil at vi nordmenn skal bli frelst, dvs reddet. Han vil ikke at noen skal gå fortapt til et liv borte ifra Ham. Redningen er å ta imot Jesus frelsesverk på Golgata kors.

«Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn.» Joh 1,12