«Dere fikk den gave ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Dere står i den samme kamp som dere før har sett meg kjempe; og nå hører dere at jeg fremdeles står i den.»  Fil 1,29-30.

Paulus oppfordrer filipperne til å kjempe for evangeliet med Kristi sinnelag.  Han poengter videre at det gjelder bare at de fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten Paulus nå kommer og selv ser de, eller han er borte, så ønsket han å få høre at de holdt stand i én Ånd og med samme sinn kjempet for troen på evangeliet, uten å la seg skremme av motstanderne på noen måte.

Vi har tros- og ytringsfrihet i Norge.  Enda kan vi følge Jesu befaling om å gå ut i all verden å gjøre alle folkeslag til hans disipler. Men det koster mange livet å gjøre det, for verden reagerer på navnet Jesus. For det er bare det navnet som kan gi oss frelse, det finnes ikke annet navn enn navnet Jesus. (Agj 4,12)

«Laget» kalles en organisasjon for kristne studenter i Norge. De samler kristne ungdommer fra hele landet og har som ofte et «lokallag» i hver kommune hvor der er videregående skoler, pluss høyskoler/universiteter i landet vårt.  De har nylig utført en helt fersk kartlegging av kristne studenters forhold til tro og studieliv. Laget opplever at kristne studenter skjuler sin tro på studiestedet, da for å unngå å bli identifisert som kristne, enten bevisst eller ubevisst.  Skammer ungdommene seg over evangeliet som er gitt oss til frelse?  Mange vil jeg tro kommer i konflikt med møte med fornuften og vitenskapen. Du kan bli så «klok» av det du får høre av undervisning, at den som ikke har et grunnfestet sinn i Kristus, lett kan bli revet med i vitenskapens forskning og tankebygninger. Studentene kan blir ført vill av de lærde professorene etc, at du blir til slutt overbevist om at troen på Jesus som verdens frelser blir borte.

Heldigvis har mange av elevene/studentene foreldre eller voksne som ber for dem at de ikke må miste troen på Jesus. Disse kommer som alltid seirende gjennom sitt studieliv og blir nye evangelister, pastorer mv. i vårt land. Men å være en troende kristen på skoler i vårt land i dag er tøft. Hver dag blir de mobbet på skolen av medelever og mange ganger av lærere også. Så i det tøffe skolemiljøet er det ikke rart at noen faller bort fra troen på Jesus, men de som har åndens kraft i seg kommer seirende ut og de blir respektert av de andre også.

Hva lærer skolene oss om den kristne moral i dag. Lite eller intet, men opplæring i sex starter allerede i barnehagene, men Jesus skal holdes borte. Norge er et kristent land, ja, vi er det. De ti bud har vært retningsgivende i vår lovgivning, men denne verdens gud har nå forblindet oss nordmenn mer og mer, så i dag kan vi ikke si høyt hva Bibelen sier om abort, ekteskap mellom samkjønna, hor etc.  Du må ikke diskriminere andre som tror annerledes.  Vi lever i en ond tid og den oppvoksende slekt trenger å høre om Jesus, som setter dem fri for å tilfredsstille alle og enhver. 

God helg!

«For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i umoral eller er pengegrisk og altså dyrker en avgud, skal få del i Guds og Kristi rike.  6 La ingen narre dere med tomme ord! For det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Gjør ikke felles sak med dem!» Ef 5,5-7