«Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» Matt 7,13-14.
   
Jesus sier faktisk at det er få som finner veien som fører til LIVET.  Han formaner oss å gå inn gjennom den trange porten, ikke gjennom den vide porten, hvor veien er bred, og som fører til fortapelsen. Men tro det eller ei, mange er det som faktisk går inn gjennom den. Om du vil gå gjennom den trange porten, for så å gå videre på den smale veien, er du da å betraktes som en trangsynt person, en som er innskrenket i sin tenkemåte? Men dagens drypp er jo ord som Jesus sa og som gjelder fremdeles i dag, og holder vi oss til hans ord så kan vi ikke være trangsynte? Jesus sier jo:

«Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.» vers 24-27.

Jesus advarte oss for de falske profetene, de skulle vi vokte oss for. De kommer utad som noen snille sauer imot oss, men innvendig er de som ulver. Om en profet er sann eller uekte kjennetegnes på fruktene, sier Jesus, for en høster ikke druer fra en tornebusk eller fiken fra tistler.  En ekte profet gir oss gode frukter fra Gud, en falsk gir oss dårlig frukter.  Da gjelder det for oss å kjenne «dagens profeter» på fruktene. Selv om de profeterer ved Jesu navn, driver ut onde ånder ved Jesu navn, pluss at de gjør mektige gjerninger ved Jesu navn, så vil ikke Jesus kjennes ved dem.

Noen jøder som reiste rundt som åndemanere, forsøkte også å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder, og sa: «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» Sju sønner av den jødiske øversteprest Skevas drev på med dette, de var ikke Jesu disipler og derfor bøyde ikke den onde ånd seg under dem, men sa til dem: «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?» Agj 19.5.

Men Jesus kjennes ved dem som tror på ham, for Johannes sa en gang til Jesus:

«Mester, vi så en mann som ikke er i følge med oss, drive ut onde ånder i ditt navn. Vi forsøkte å hindre ham, siden han ikke er i følge med oss.» Jesus svarte: «Dere skal ikke hindre ham! For den som gjør en mektig gjerning i mitt navn, vil ikke så snart tale ondt om meg. Den som ikke er mot oss, er med oss.» Mark 9,38-40

Er det vanskelig å være en kristen på den «smale veien» med Jesus i dag? Ja, for denne verdens bedrag er så synlig og sterk, at fester du blikket på andre enn Jesus, så er du plutselig ute på den brede vei, som fører til fortapelsen. Men la oss være enige med tenåringen som sa til moren:

Her står det i Romerbrevet 2,12:

«Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.»