«Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden. La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen.» Gal 6,7-10.

Erfaringene en bonde gjør hver høst det er hva dagens drypp sier: «Det et menneske sår, skal det også høste.»

Satte bonden poteter i jorden om våren, så forventer han kanskje å få opp tomater. En vet jo aldri nå til dags, hva som skjer, det hender jo så mangt i denne tiden. Men bondens ønske om høsten var jo heller om «settepoteten» vil gi han en avling på fem foll eller ti foll.  

Ta ikke feil, for Gud lar seg ikke spotte, sier Paulus i dagens drypp.  Har du vært på vandring i verden i din syndige natur, så kan du ikke forvente å komme til himmelen. Hvorfor ikke det?  Ingen kan komme til himmelen uten at du er født på ny. Jesus selv sa til en mann som hette Nikodemus, da han kom til han om natta:

«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.  Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny.» Joh 3, 5-7.

Så da er det alvorlig å leve et liv i sus og dus uten å være født på ny, for så ved livets utgang her på jord oppdager du at himmelens port er stengt for deg. For billetten til himmelen er det Jesus som gir oss, når vi omvender oss fra vår syndige natur og tar imot Jesus som vår frelser. Da fødes vi på ny til et liv i Ånden. Derfor er det livsviktig for menneskene å velge livet i Herren Jesus og ikke la seg friste av «slangens» liste ord:

«Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» Oversatt til dagens virkelighet: Gud er kjærlighet og da ser Han i nåde til deg, slik at ved livets slutt kommer du til Ham i himmelen, pga av hans nåde mot deg.  Nei din syndige natur, vil høste undergang av den ved livets slutt. Som du sår vil du høste, en ufravikelig lov.  Så la oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for når tiden er inne, vil vi høste evig liv ved Ånden. Bare vi ikke gir opp, men holder ut på vår vandring med Jesus.

Derfor la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, men mest mot dem som er våre søsken i troen.

«Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone!» Åp 3,11.