«Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da nå kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk da til husbonden og sa: Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor er da ugresset kommet fra?» Matt 13, 24-27

Når bonden sår ut sitt korn om våren på de oppløyde og harvede åkrene sine, er der ikke noe grønt ugress å se på åkeren utenom kornfrøene. Men det går ikke mange ukene før en ser spirene av korn kommer opp fra jorden, men ugresset ser en ikke.

Men bonden i dagens ord hadde en fiende, som ikke syntes om at bonden skulle få god avling til høsten, derfor sådde han ugress blant hveten til bonden om natten. Dette ble ikke oppdaget før både korn og ugress begynte å spire, og da spurte tjenerne til bonden om han ikke bare sådde godt korn. For hvis han det hadde gjort, så lurte de på hvem som hadde sådd ugresset. Bonden mente at dette hadde en fiende av han gjort, og da ville tjenerne gå og luke ugresset bort.

«Nei, svarte han, for da kommer dere til å rykke opp hveten sammen med ugresset. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset og bind det i bunter for å brenne det, og så skal dere samle hveten i låven min.» Matt 13,29-30

Jesus måtte forklare lignelsen for sine disipler. Menneskesønnen er den som sår det gode kornet i verden. Det gode kornet er de som hører Guds rike til, ugresset derimot er de som hører den onde til. Fienden som sådde ugresset, er djevelen. Høsten er verdens ende, høstfolkene er englene.  De vil også sanke sammen ugresset og brenne det på ilden. Og likesom ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engler ut, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett.  Så skal de kaste dem i ildovnen, der en gråter og skjærer tenner.

Jesus sier: «Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, hør!»

Spørsmålet for oss mennesker i dag blir da: Er du et godt korn eller er du et ugress?  Et godt korn blir du den dagen du fødes på ny og Jesus blir din herre og frelser. Et ugress blir du om du har forkastet Guds nådes evangelium, det er gitt oss til frelse for alle dem som tror på Jesus, Guds sønn.

«Men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor Storelven, eller gudene til amorittene som hadde det landet dere bor i. Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren.» Josva 24,15.