Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. 1 Joh 2,18.

Vet du hvem Antikristen er? Den som fornekter at Jesus er Kristus? Ja, han som fornekter Faderen og Sønnen, han er Antikrist,  Den som fornekter Sønnen, har heller ikke samfunn med Faderen; den som bekjenner Sønnen, har også samfunn med Faderen, ja det  er svaret Johannes skriver videre utfra dagens tekst. Mange antikrister har alt stått fram i Johannes levetid. Disse «antikristenene» sier apostelen Johannes er utgått fra dem, men de var ikke av dem. For hadde de vært oppriktig troende Jesu disipler, da ville de blitt hos dem også. 

«Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!» skriver apostelen Paulus i 2 Tim 3.1 - 5.

Stemmer dette på tiden vi lever i nå i dag?  Jesus sa at slik som det var i Noahs dager, slik skulle det bli når Menneskesønnen kom. Menneskene er blitt mer og mer materialistiske. De tenker bare på denne verdens ting, på det materielle. Ja, pengekjærhet - egenkjærlighet - usedelighet og mørkets gjerninger dominerer i vårt samfunn. Det er akkurat slik som Bibelen har forutsagt. Endetidstegn? Ja, for "jeg har sagt dere det forut", sa Jesus jfr Joh 14.29. Ja, Johannes sa at «antikristenene» var utgått fra dem.  Tenk at de som er satt til å være hyrder blir fengslet, fordi de sier: "Så sier Herren", Jer 29.17. Politikere med kristen tilhørighet våger ikke å avsette de falske og forførende hyrdene, men lar heller en verdslig statsmakt styre dem. Med diktat fra selve avgrunnen har verdslighet og liberalisme fått fotfeste i de norske menigheter, og den brer seg som ild i tørt gress. Framfor å forkynne et sant, fullverdig bibelsk budskap til vekkelse og omvendelse fra vårt lands øverste prekestoler, får mennesker stein i stedet for brød. Ved å snu seg etter dagens vindretning i tiden, har basunen fått en uklar lyd. I stedet for å verne om bibel og bekjennelse har mange hyrder bidratt til at den romslige verdsliggjorte folkemenigheten holder på og råtner opp innenfra fordi den har opphørt å være Kristi sanne kirke. Tidsåndens villfarelse brer seg som ild i tørt gress, det som var en allmenn oppfatning av sannheten, er byttet ut med motsatt av det Guds ord sier.  Denne tidsånden får ledere og mennesker til å gi etter, selv om «forførerne» ikke utgjør mer enn få prosenter av befolkningen.  Noen prøver å stå imot presset med å nekte og etterkomme deres krav, de vil ikke heise deres flagg. Men sosiale media og med tilhørende, «tvinger» dem på kne og de gir til slutt etter for presset.  Men jeg tror at midt i denne forførende tid vil vi i Norge få oppleve en vekkelse, en Guds vekkelse før det svartner til i vårt land.  Jesus vil redde sitt folk, slik som Lot ble reddet fra datidens «inntrengere»:

«Byene Sodoma og Gomorra dømte han til ødeleggelse og la dem i aske; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv. Men han reddet den uskyldige Lot, som led under det umoralske liv de hemningsløse menneskene førte der. Ja, denne rettskafne mannen som bodde midt iblant dem, pintes dag etter dag helt inn i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde.» 2 Pet 2,6-8.