«Men Jesus svarte: «Si heller: Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Luk 11,28

Bakgrunnen for dagens ord var at en kvinne hørte på Jesu tale til folket om at når en uren ånd farer ut av et menneske, så flakker den om over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: «Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.» Den kommer dit og finner det feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. «Og har det vært ille med det mennesket før, så blir det verre nå,» sa Jesus, og straks etter han sa det, var det denne kvinnen i folkemengden ropte:

«Salig er det morsliv som bar deg og det bryst du diet.»

Denne kvinnen var nok imponert av Jesus visdom i sin tale til folket, og da tenkte hun på moren som hadde diet ham som barn. Jesaja 49,15a sier:

«Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte?»

Jesus var mer opptatt av folkets framtid enn om hans jordiske mor følte seg smigret av sønnens talegaver. Oppdraget hans var jo å gi menneskene «livets brød», slik at de kunne leve videre etter deres jordeliv her på jord var slutt. Jesus var og er Guds sønn som tok på seg oppdraget å bringe «det evige livet» tilbake til menneskene på jorden, dette ble fullbrakt på Golgata kors, påsken ca år 33 e.Kr.

Fra da av ofret Jesus sitt eget blod som et sonoffer for menneskehetens synder, dette gjorde han en gang for alltid og ikke slik som jødene gjorde før en gang om året, da med lammets blod. Dette bekrefter forfatteren av Hebreerbrevet:

«Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder. Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.» Hebr 10,11-14

Når en populær oppsetting av en filmforestilling, fotballkamp etc rives billettene bort med en gang. Mange blir stående utenfor begivenheten pga de fikk aldri kjøpt billett. Hvordan er det med deg som leser dette? Har du fått tak i billetten av Jesus, for det er bare han som «selger» disse evighetsbillettene til himmelen. Og ingen vet når tid billettsalget slutter, men det regnes som en «nådetid» for menneskene til å kjøpe seg en billett i dag om de hører hans røst i sitt hjerte.

Bakgrunnen for at et billettsalg til himmelen snart har vært i 2000 år, er at Gud i himmelen vil ikke at noen skal utebli for det evige livet som er tilregnet dem.

«Dette er rett og godt for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus,  som gav seg selv som løsepenge for alle. Slik var hans vitnesbyrd da tiden var inne, og for det er jeg satt til herold og apostel. Dette er sant, jeg lyver ikke. Jeg er en lærer for folkeslagene i tro og sannhet.» 1 Tim 2,3-7.