«Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg nede ved sjøen. Det samlet seg så mye folk om ham at han måtte gå i en båt og sitte i den, mens mengden stod inne på stranden.»  Matt 13,1-2

Jesus var en folketaler som ikke reklamerte for seg der han gikk rundt i Israel, folket kom uansett der han befant seg. Dagens tekst viser at han samlet en stor folkemengde rundt seg, slik at han var nødt til å gå i en båt og satt i den og talte . Han talte lenge til dem i lignelser og en av dem lød slik:

«En mann gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, og det skjøt snart opp, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det avsvidd og visnet fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt: hundre foll, seksti foll, tretti foll. Den som har ører, hør!» vers 3-9.

Hvor mange av tilhørerne tror du hadde ører, slik at de kunne høre det Jesus talte til dem om? Jeg tror alle som var til stedet hadde fysiske ører, men hva med de åndelige ørene? Forstod folket denne lignelsen? Nei, jeg tror ikke det utfra det svaret Jesus ga sine disipler, da de spurte ham hvorfor han talte til dem i lignelser; han sa til dem:

«Dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke; de hører, og likevel hører de ikke og forstår ikke.» Vers 11-13.

For Jesus sa at dette folks hjerter var blitt sløve, tungt hørte de med ørene, og øynene sine hadde de lukket til, så de ikke kunne se med øynene, ei heller hørte de med ørene, slik at de ikke forstod med hjertet og kunne dermed ikke vende om, så Jesus fikk lege dem.

Vi vet at Jesus er i går og i dag den samme og Ordet om korset er vel en dårskap for dem som ikke vil ta imot frelsen, men for alle oss som tar imot den, gir det oss et liv etter dette jordelivet. Verden i dag har fått seg en populær gud, som kalles «kampen mot klimaendringene». Tidligere USA‘s president Barack Obama er en ivrig tilhenger av denne klimakampen i verden og derfor var forventningene skyhøye da han nylig entret scenen i Oslo. Publikum hadde gledet seg i månedsvis. Noen hadde betalt opptil 32 000 kroner for å få oppleve en av de største folketalerne i moderne tid. Media skrev at «3000 drakt- og dresskledde næringslivstopper mistet alle hemninger da Barack Obama åpenbarte seg på scenen under Oslo Business Forum. De jublet, klappet og skapte en euforisk stemning da den tidligere amerikanske presidenten snakket til et norsk publikum for første gang siden Nobelpris-foredraget for ni år siden.»

Men en dag vil vi få høre en hyllest til kongenes konge, Jesus, jeg siterer fra Åpenbaringsboken 4,9-11:

«Hver gang de fire vesener priser og hyller og takker ham som sitter på tronen, han som lever i all evighet, faller de tjuefire eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. De kaster sine kranser fram for tronen og roper:

Verdig er du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære og makt. For du har skapt alle ting, du ville det, og de ble til, skapt av deg.» Åp 4,9-11