Han sa til dem: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere! Straks lot de garnene ligge og fulgte ham.» Matt 4,19-20

Jesus vil at vi skal komme til ham og følge ham. Han begynte sin gjerning i Israel blant sine egne, han var og er jøde i sitt jordiske slektskap, for «Han ble holdt for å være sønn av Josef, som var sønn av Eli,… (Luk 3,30)

Men i Guds sammenheng er Jesus, Guds sønn. For Johannes skriver i evangeliet kap 1,1-5:

«I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.»

Hvordan reagerer menneskene i vårt land på navnet Jesus i dag? Det en leser, ser og hører i media er mange ganger så respektløst for en hellig Gud, at en må bare sukke opp til Herren: «Tilgi dem for de vet ikke hva de gjør!»

Tenk en dag skal vi alle gjøre regnskap for hvert unyttig ord og er redningen at vi har gitt våre liv til Jesus, han er vår frelser og herre. Foruten ham finnes der ingen frelser fra denne verdens synd, det er kun Jesu blod som kan redde oss ut fra «Satans klør».

Jesus sa om denne tiden vi lever i, at vi måtte passe på at vi ikke blir ført vill. For der ville komme mange i Jesu navn som sier:

«Det er meg», eller «Tiden er nær». Men disse måtte vi ikke følge! Vi møter mange slags mennesker som sier de er profeter, apostler, lærere og hyrder for Guds folk i dag, de troende, som er kristne mennesker. Men budskapene de kommer med er ikke salvet i Den Hellige Ånd, men de har gode talegaver og på den måten fanger de oppmerksomheten til kristne mennesker. Men hva sitter du igjen med etter møtets slutt, jo, en tomhet, ikke en oppbygget ånd.

Derfor er det viktig å sjekke i Bibelen om det de taler om, stemmer overens med Ordet. Gjør det ikke det, så skal en vise de fra oss og ikke ta imot dem. For vranglære fører oss bort fra Jesus og hans evangelium og da vil vi forføres av denne verdens visdom.

«Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen.» 1 Pet 4,11

God helg med å vandre i Ordet!