«Deretter sa Jesus til disiplene: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg.» Matt 16,24

Jesus sier oss, hvilke vilkår som alltid gjeld for å følge ham på vår livsvei her på jorden.  Hva gagner det oss om vi vinner hele verden, men taper vår sjel? Eller hva kan vi gi til vederlag for vår sjel? For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det hver enkel av oss har gjort i vår livstid.  Jesus sier klart at det koster oss alt, vårt liv må legges ned, når vi blir født på ny.

En broder skriver:

«Husk også at disiplene ved å forkynne om Jesus satte seg grovt opp mot myndighetene. Vi må alltid huske Peters ord: " En skal lyde Gud mer enn menneskene. ". Tenker også på muslimer som tar imot frelsen i land der det er dødsstraff for konvertitter. Et annet eksempel er kirkekampen i Norge under 2 verdenskrig, undergrunnskirker, eller kampen mot fosterdrapsloven og " ulovlige " virkemidlene som Børre Knudsen, Ludvig Nessa og andre bibeltro prester stod for. De ble jo nettopp avskjediget og fengslet fordi de satte seg opp mot " myndighetene ".

I det hele tatt er historien full av eksempler på modige menn og kvinner som har sørget for at evangeliet har fått utbre seg nettopp ved at de "satte seg opp " mot de verdslige myndighetene...

..Jeg kom til å tenke på Hans Nilsen Hauge. Han fulgte trofast det kallet han fikk, men ble jo straks stemplet som en oppvigler av de verdslige myndighetene. Han var ydmyk mot sitt kall, men konfronterende mot det fariseiske kirkestyret på den tiden. Jeg mener oppriktig at det vi mer enn noe trenger i dag er (profeter om du vil) eller salvede evangelister som står opp for sannheten. Det vil garantert koste, og verre vil det bli, jfr Matt 24 og 25, Luk 21 og se hvilke reaksjoner Jesus forespeiler oss kristne fra de verdslige myndighetenes side i de siste tider, som er NÅ.

Bruk det offentlige rom og ta til mote mot fosterdrap, homoekteskap, biskoper eller kirkemøtet for ikke å si den nye kjønnsinndelingen, og jeg garanterer at du stemples som ekstremist, forstokket eller erfarer fullstendig karakterdrap.

Dagens myndigheter setter likhetstegn mellom sannhet og politisk korrekthet, og det setter jeg meg mer enn gjerne opp mot..»

På vårt Storting sitter der i dag 169 representanter, hvorav 69 kvinner og 100 menn. Disse sier Bibelen vi må be for og da må vi det. Vi klager jo ofte på de avgjørelser som blir vedtatt på Tinget, men Herren Gud har selv innsatt øvrigheten til å styre landet. Hvorvidt de som sitter på Tinget vet at det er Guds forordning de er satt til å utføre, vet ikke jeg. Landet vårt trenger et Ting som holder seg til Guds lover, da er vi trygg i hans hånd.

«Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot Guds ordning, og de som gjør det, skal få sin dom.» Rom 13,1-2.