«Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min kraft og min styrke, og han er blitt min redning.» Jes 12,2

Når et menneske kommer så langt at det kan proklamere dagens ord, da har det menneske kommet til en erkjennelse, nemlig at det finnes ingen gud uten Gud den allmektige.

Hvor mange er det i dag som sier at Gud er min frelse og at de er trygge og frykter ingenting? For Herren Jesus er vår kraft og styrke og han er blitt vår frelser og herre i livet vårt.

Vi trenger å være bevisst på Jesus i vår hverdag, når vi går med faste skritt gjennom dagen. For der er så mange fallgruver langs vår livsvei. Mange vil ha oss med på ting som ikke fører oss nærmere Jesus, tvert imot. Du og jeg kan ha venner som leder oss på avveier bort fra livet med Jesus. De lokker med tilbud som med første øyekast ser så velment ut, men som viser seg å være en snare for vårt liv med Jesus.

Hvilke tanker har du for framtiden? Har du samme tanke, som vår Herre og frelser Jesus? For Han vet hvilke tanker Han har med oss, det er fredstanker og ikke tanker til ulykker. For Herren vil gi oss en fremtid og håp. Når vi kaller på Herren og kommer til Ham med våre bønner i Jesu navn, så vil Herren høre på oss. Når vi søker Herren av et helt hjerte, så vil vi finne Ham.

Men du sier gjerne: Åssen kan jeg søke Herren, når jeg aldri har hørt om Ham? Salme 19 sier at himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om hans henders verk. Den ene dag bærer bud til den andre, en natt gir sin kunnskap til den neste. Det er ikke tale, det lyder ingen ord og ingen røst som kan høres. Men budskapet går over hele jorden, vitnesbyrdet når til verdens ende. Der har han reist et telt for solen. Den går som en brudgom ut av sitt kammer, glad som en helt tar den fatt på sitt løp.

Men Gud elsket verden så høyt, at han sendte Jesus, sin Sønn til verden, den enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte heller ikke sin Sønn til verden for å dømme den, men Guds tanker var og er at verden skulle bli frelst ved Jesu navn.

«Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg.For alt her i verden – sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom – det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.» 1 Joh 2,15-17.