«Du skal ikke sette ut falske rykter. Gjør ikke felles sak med en ugudelig, så du selv blir et urettferdig vitne! Følg ikke mengden i det som er ondt! Når du vitner i en sak, gi da ikke etter for det mengden vil, så du fordreier retten.» 2 Mos 23,1-2.

Dagens ord er hentet fra 2 Mosebok, hvor Gud gir befalinger om mange ting, som hans menighet skulle rette seg etter.

Vi som lever anno 2018 kan også ta til oss dagens ord, da de er like aktuelle i praksis , da som nå. Ta nå for eksempel falske rykter. Hvor mange falske rykter blir satt ut for å sverte andre mennesker i dag? «Fake news» kaller en dette på media. Og de har vært dominerende i det politiske bilde de siste årene. Avisene slår opp med store overskrifter sensasjoner eller anklager mot navngitte personer innen det politiske miljøet i inn- og utlandet.

At overskriftene senere blir avsannet, så bryr ikke så mange seg om det. Nei, det er spørsmål på hvilket lag du heier på. Alt som kan forhøye tilliten til ditt «lag» er godt nytt uansett om det er løgn som er skrevet eller sagt.

Gjør ikke felles sak med en ugudelig, slik at du selv blir regnet som et urettferdig vitne. Vi skal heller ikke følge flertallet i det som er ondt. Skulle du komme til å bli kalt inn som et vitne i en sak, da må du ikke gi etter for hva flertallet i saken vil, slik at du fordreier sannheten.

Tenker vi på dagens «fake news» i de kristne kretser, så kommer vi til skriftens ord – Bibelen - hva er falske nyheter der?  «Queen James Bibelen, Gay Bibelen» er en bibel der de homofile er inkludert og ikke slik som King James Bibelen, som sier homofili er noe som Gud sier er synd. Så hvem bryr seg da om hva den sanne Bibelen sier, når en falsk opphever homofili som synd i Guds øyne.  Kirkens lære tolker skriftens ord slik som mengden i kirken vil, så de kan velsigne ekteskap mellom kvinne/kvinne og mann/mann, som likestilt med ekteskapet mellom en kvinne og en mann. Guds ord sier klart at Gud skapte dem til mann og kvinne, og de skulle være ett.

I tidligere tider helt opp til 2000 generasjonen har alle hatt kjennskap til hva en pike er og hva en gutt er. «Fake news» sier i dag at du vet ikke om du er en pike i en guttekropp eller en gutt i en pikekropp før de får utprøvet sitt liv. Derfor kan en ikke lenger si gutt eller jente, men bare kalle dem hen. Hvordan kan en verden snu opp/ned på en ting som har vært en «sannhet» fra skapelsen av, og så plutselig bli likestilt med «løgnen»? «Fake news»

«For de har byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er priset i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier. Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.» Rom 1,25-28